PDF Toolkit voor LabVIEW

PDF Toolkit voor LabVIEW

Carya Automatisering ontwikkelt oplossingen voor de automatisering van test- en meetsystemen. In veel van deze toepassingen is het vereist dat de opdrachtgever de resultaten van de test in een rapport kan presenteren. Een dergelijk verslag kan bestaan uit één enkele pagina met wat tekst en een lijst van nummers, zoals een kalibratie-certificaat. Het rapport kan echter ook uitgebreider zijn en verschillende pagina's omvatten met tekst, tabellen en grafieken. Deze rapporten moeten vaak voldoen aan de huisstijl van de organisatie, of overheidsregels.

Het is mogelijk een dergelijk rapport te genereren met een volwaardige tekstverwerker, maar de interface kan zeer veeleisend zijn. De tekstverwerker moet ook draaien op hetzelfde apparaat als de applicatie, wat meestal niet de voorkeur heeft. De gegevens via een netwerk te versturen en het verslag elders te genereren is niet altijd wenselijk.

PDF Toolkit voor LabVIEW voorbeeld

In veel van deze projecten maakt Carya gebruik van LabVIEW als de ontwikkelomgeving. Om het genereren van rapporten rechtstreeks vanuit de applicatie te vergemakkelijken, heeft Carya de PDF Toolkit ontwikkeld. Deze toolkit maakt het mogelijk om data van de applicatie over te nemen, of het nu tekst, getallen of grafieken zijn, en deze samen te voegen in een 'Portable Document Format' file ( pdf). Een pdf bestand kan worden bekeken met Adobe Acrobat Reader® en is te lezen in de meeste browsers.

Grote flexibiliteit

De toolkit is ontwikkeld voor ontwikkelaars die een grote flexibiliteit vereisen. De specificatie van het PDF-formaat is zeer gedetailleerd en het genereren van het document met de Toolkit vindt op dit niveau plaats. Dit houdt in dat de ontwikkelaar met de toolkit de volledige controle heeft over waar teksten, grafieken etc. te plaatsen op de pagina.

PDF Toolkit voor LabVIEW

Met de toolkit is het mogelijk om de lay-out van het gewenste document te coderen in één of meer VI's. Ook is het mogelijk de LabVIEW-applicatie de template te laten invullen met gegevens en hier een pdf-bestand van te laten genereren.

Twee edities

Carya presenteert de toolkit in twee edities: Free en Professional.

Free Professional
Tekst & afbeeldingen
Tabellen
Graph from LV Control
14 Fonts
Multi-column tekst
Links (int/ ext/ hyper)
Attachments
LV Picture Control (vector)
Document Map

Free Edition

De PDF Toolkit Free Edition is een evaluatieversie met een beperkt aantal functies. Met deze editie is het mogelijk om een rapport met tekst, grafieken en tabellen te genereren. Er is geen tijdslimiet gesteld op het gebruik van de toolkit. Op de met de ‘Free Edition’ PDF toolkit gegenereerde rapporten staat een kleine verwijzing naar Carya. Het belangrijkste doel van deze editie is te laten zien wat haalbaar is en hoe u een document rechtstreeks vanuit een LabVIEW-applicatie kunt genereren. Wanneer de ‘Free Edition’ voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is een Run-time licentie vereist voor iedere applicatie waarbij de toolkit wordt gebruikt.

Download

Professional Edition

De PDF Toolkit Professional Edition bevat een volledige implementatie van de PDF-specificatie. Het heeft meer functies, er wordt geen verwijzing naar Carya op de rapporten weergegeven en de blokdiagrammen van de basis- VI ’s zijn in deze editie wel toe te passen. Wanneer de ‘Professional Edition’ voor commerciële doeleinden wordt gebruikt zijn eveneens Run-time Licenties vereist.

Bestellen