Privacyverklaring

Carya Automatisering ontwerpt en ontwikkelt automatiseringsoplossingen voor industrie en onderzoeksinstellingen. Carya maakt daarvoor applicaties die worden ontwikkeld met de LabVIEW ontwikkelomgeving. In voorkomende gevallen wordt ook de besturingskast gebouwd, en de bekabeling van de besturingskast naar de opstelling geïnstalleerd. Daarnaast voert Carya Automatisering een aantal producten.

Deze verklaring is bedoeld om u in te lichten over hoe Carya met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaat. Bij het verstrekken van deze gegevens gaat u akkoord met de wijze waarop Carya deze gegevens verkrijgt, verwerkt en bewaart.

 

PROJECTEN

 

Voor het uitvoeren van de opdrachten van klanten worden gedurende de duur van het project een aantal gegevens van de betrokken contactpersonen gebruikt:

 

• Naam
• E-mailadres
• (Bedrijfs)telefoonummer

 

Carya gebruikt uitsluitend de gegevens die zijn verstrekt door de klant, bijvoorbeeld zoals deze zijn vermeld op het visitekaartje of zijn te vinden op de website van de klant. Deze gegevens worden gebruikt tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Deze gegevens worden bewaard, ook na beëindigen van het project. Dit is ten behoeve van de nazorg van het geleverde, voor eventuele vervolgopdrachten gerelateerd aan het project of andere projecten. Het CRM-systeem waarin deze klantgegevens worden bewaard is adequaat beveiligd. Visitekaartjes worden op een veilige manier bewaard.

 

WEBSITE

 

Op de website van Carya Automatisering is het mogelijk om op diverse plaatsen contactinformatie in te vullen.

 

SOLLICITEREN

 

Als u wilt solliciteren bij Carya dan kunt u uw gegevens in het contactformulier invullen (minimaal naam en e-mailadres.) U kunt ook uw CV uploaden. Het doel voor het verzamelen van deze gegevens is om met u in contact te komen en u eventueel uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Wanneer
deze sollicitatie niet leidt tot een dienstbetrekking zal Carya de contactgegevens en de CV binnen vier weken verwijderen.

 

CONTACT

 

Het is mogelijk om via het contactformulier een vraag aan Carya te stellen. Hier is naam en emailadres voldoende. Afhankelijk van de aard van de inhoud van de vraag worden de gegevens direct na verwerking verwijderd of wat langer bewaard.

 

De website is op adequate wijze beveiligd.

 

Wanneer u op enig moment informatie heeft achtergelaten bij Carya, kunt u ons vragen welke informatie over u bij Carya bekend is. Carya zal hier binnen vier weken op antwoorden. Op grond daarvan kunt u verzoeken om een deel van deze informatie of zelfs alle informatie te laten verwijderen. Carya zal, zolang er geen grondslag is om deze informatie te blijven bewaren, dit verzoek inwilligen. De informatie zal dan binnen vier weken na indienen van dit verzoek zijn verwijderd.

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Carya met uw gegevens omgaat (d.w.z. verkrijgt, verwerkt en bewaart) kunt u dit aan ons melden via e-mail (gdpr@carya.nl) of per post (Carya Automatisering, Vertrouwelijk, Rotterdamseweg 183C, 2629 HD Delft).

Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).