SystemLink

MAAK ÉÉN GEHEEL VAN UW GEDISTRIBUEERDE SYSTEMEN

 

SystemLink is een nieuw en baanbrekend software-platform, waarmee u test- en meetsystemen en installaties met elkaar kunt verbinden. Zo kunt u ze op afstand en vanaf één centrale plek configureren, monitoren, updaten etc. En u kunt op iedere afzonderlijke locatie data opvragen en analyseren. SystemLink biedt kostenbesparing, tijdwinst en continuïteit, in alle bedrijfssectoren waar gedistribueerd testen en meten dagelijkse kost is. Door de toepassing van open source-tools is SystemLink bovendien geschikt voor nagenoeg alle hard- en softwaresystemen. SystemLink is een ontwikkeling van NI. Carya Automatisering zorgt ervoor dat het voor u gaat werken.

Systemlink laat afstanden verdwijnen